ES Aqua rensefiskstasjoner

Es Aqua rensefiskstasjon utviklet i værharde Finnmark. Over 100 stk utprøvd over flere år. Med 12 lenker på 8 m dybde plass til 4800 rognkjekser. Mulighet for pendel feeder inni stasjonen. Rommer opptil 30 kg for.Kan også brukes til gjenfangst av rognkjekser.

Fordeler ved bruk av Rensefisk stasjon:

  • Rengjøring kan utføres inni eller på utsiden av mæren

  • Enkel å plassere.

  • Ingen tauverk nedi mæren

  • Resirkulerbar

  • Flere års holdbarhet. Bygd av samme plast som mærene

BreddeLengde HøydeVektAntall lenkerAutomatisk fôr stasjon
1.2m4.5m1.3m60kg16-20 pcsJA