MULTI-SKJUL

Dette skjulet kombinerer materiale av ordinære rensefisk skjul samt remser av PVC. Dette slik at rensefisken får flere forskjellige skjulesteder i merden. Løsningen er enkel, sterk og lett å gjøre ren samt at dette er ett godt skjulested for rensefisken. Dette produktet kan også designes slik at det kan være kunstig tangskog både på topp og bunn av systemet slik at rensefisken får ytterligere område for hvile, samt at det heller ikke blir begroing på tauet som da er dekket med rensefisk skjul

Materiell skjul Materiell fla-skjul Bredde skjul Bredde flat-skjul Avstand mellom lenker Dybde Nedlodning
PVC 380g PVC 650g 90cm 30cm 50cm 5-10m 2/12kg
PVC 380g PVC 900g 90cm 45cm 50cm 5-10m 2/12kg