NATURLIG-SKJUL

En ny innovativ metode for rensefisk skjul produksjon. Web bånd er sydd sammen og dette danner ett rammeverk som er likt ett naturlig tangskog system. Dette produktet er nedsenket på 2 meter dyp slik at det får maksimal utnyttelse av lys under begroings perioden. Vi bruker tau i topp, midten og bunn av systemet og dette mønsteret danner ett produkt som skaper en pose lignende bevegelse. Etter en stund med begroing av naturlig tangskog blir så tauet i bunnen samt midten fjernet og så blir dette produktet satt i en merde. Naturlig tangskog kan stå i merden over lang tid.

Når en syklus med naturlig tangskog er over kan systemet lett rengjøres og en ny syklus med begroing av naturlig tangskog kan påbegynnes.

Materiell Bredde Avstand mellom lenker Dybde Nedlodning Innfesting
Webbing 25mm 2.5m 50cm 5-10m 10-15kg Webbing loop
Webbing 50mm 2.75m 55cm 5-10m 15kg Webbing loop