RENSEFISK BALL

RENSEFISK BALL – NYTT PRODUKT

Behandling av rensefisk om vinteren er avgjørende for å opprettholde fiskens helse når de begynner å flytte seg dypere ned i merde. Nordic Cover tilbyr rensefisk baller produsert av 10 – 28 meter lange skjul-lenker som er brettet og sammenkoblet. Disse ballene gir et enda dypere tilholdssted for hvile. Rensefisk baller har integrert 2-4 kg nedlodning systemer.

Eksempel modeller

Rensefisk ball Areal i m2 Ca diameter i cm i vannet Vekt i kg Feste
Tangball 10 m 18 100 2 Karabiner / webb-bånd
Tangball 16 m 29 130 2 Ring / karabiner / bånd
Tangball 20 m 36 160 2 Ring / karabiner / bånd
Tangball 28 m 50 200 4 Ring / karabiner / bånd