RENSEFISK SKJUL M/DANLINE

Rensefisk skjul system med danline.
Systemet lages av enkle lenker som sammenkobles med danline. Dermed dannes det en type gardin system. Løkker i hver ende av systemet gjør det enkelt å håndtere ved rengjøring eller tørking av rensefisk skjul. Antall av systemer varierer fra lokasjon til lokasjon. Anbefales å montere systemer i korridorer slik at laksen bli renset av rensefisk mens de beveger seg imellom systemer.

Eksempel modeller

System med dobbeltbladet tau Areal i m2 Antall bånd Dybden på båndene i m Avstand mellom båndene i cm Last i kg
Taresystem med 6 bånd x 5 m 114 6 5 50 2
Taresystem med 12 bånd x 5 m 228 12 5 50 2
Taresystem med 5 bånd x 10 m 185 5 10 75 4
Taresystem med 3 bånd x 5 m 111 3 10 75 4