RENSEFISK SKJUL U/DANLINE

Rensefisk skjul system med horisontale lenker.

Systemer med horisontale lenker produseres og monteres på samme måte som vanlige systemer med danline. I stedet for danline brukes horisontale lenker både oppe og nede. Fordelen med denne løsningen er at vi reduserer bruk av tau som begroer mest, samt danner mer hvile areal for rensefisk. 

Systemer har løkker i hver ende som gjør det enkelt å håndtere ved rengjøring og tørking. Lengde på systemer vanligvis varierer fra 2 til 24m. Antall av lenker kan tilpasses til hver lokasjon.

 

Eksempel modeller

System u/danline Areal i m2 Antall lenker Dybden i m Avstand mellom lenker i cm Lodd i kg
System 6 x 5m 125 8 5 50 2
System 12 x 5 m 250 14 5 50 2
System 5 x 10 m 185 9 10 75 4
System 3 x 5 m 125 7 10 75 4