TUBE SKJUL

Kombinasjonen av PVC sylindere/tuber og tangskog lenker skaper ett ekstra skjulested for rensefisken på lokasjoner som er mer værutsatte. Sylinderen gir mulighet for ett tett skjulested. Produktet er produsert med sterke PVC ringer i topp og bunn slik at den tåler store påkjenninger. Den er også lett å pakke sammen for lagring og transport.

Tangskog lenker er montert sammen med sylinderne og dette gir rensefisken valg i forhold til værforholdene. Systemet skaper også enkel tilgang for laksen til rensestasjonene.

Dybte PVC type sylinder PVC type skjul Sylinder diameter Sylinder lengde Skjul lenge Nedlodning
5m 670g 380g 400mm 1m 1m 4kg
10m 900g 380g 400mm 2m 2m 6kg